Villkor

Villkor

Sarisaristore.se är en e-handelsbutik som drivs av Internsystem Sverige AB (Organisationsnummer: 556866-2919). Villkoren inkluderar även fraktvillkor som avhandlas under rubriken ”Frakt”. Avvikelser från dessa villkor är giltiga endast om båda parter har ingått ett särskilt avtal som reglerar sådana.

Alla priser utgår från svenska kronor (SEK) och uppges med moms inräknad om ej annat anges. I fall då andra valutor uppges är de omräknade från SEK till en växlingskurs som sarisaristore.se bestämmer.

Tillämplighet

Köpvillkoren gäller där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som står i konflikt med dessa. För privatpersoner gäller konsumentköpslagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB).

Läs mer på Konsumentverkets hemsida, http://www.konsumentverket.se/

Beställning

Beställare ska vara över 18 år. Är beställaren under 18 år måste tillstånd från målsman inhämtas före det att köpet kan genomföras. Beställning som genomförs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Internsystem Sverige AB med sarisaristore.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) sortiment förekommande produkter och tjänster. Sarisaristore.se kan inte hållas ansvarig för eventuella differenser i lagersaldo, vid underskott i lager ges kunden möjlighet att häva köpet eller ersättas på annat sätt på ett sätt som motsvarar den saknade varans pris. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Internsystem Sverige AB förbehåller sig rätten att häva köp och låta eventuell transaktion gå i retur utan att ange något skäl för detta.

Kortbetalning

Vi använder Klarna Checkout betalsystem vilket gör att du kan välja att betala med Visa, MasterCard eller faktura.

Internsystem Sverige AB (sarisaristore.se) reserverar sig för eventuell prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Sarisaristore.se förbehåller sig rätten att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp. Orsaken ska redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Vänligen notera att Internsystem Sverige AB (sarisaristore.se) överlåter skulden till Klarna AB vid betalningstillfället. Eventuella oklarheter eller oenigheter när det gäller penga-överföring står mellan dig som kund och Klarna.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB:s) egendom till det att full betalning erlagts.

Ångerrätt

Livsmedel är undantagna ångerrätten. Specialanpassade varor är undertagna ångerrätten.

Ansvar för fel

Sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande villkor. Sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, leveransförseningar, merarbete eller annan ekonomisk skada. Sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) ska inte heller lastas för fel som kan härledas till någon annan såsom varans producent eller kund.

Garanti

När det gäller garantier följs konsumentköplagen. Batterier i enheter är förbrukningsvaror och garanti lämnas ej efter 6 månader om ej annat anges på produktsidan.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB:s) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Frakt

Se fraktvillkor.

Övrigt

Sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) förbehåller sig rätten till ändringar av information och uppgifter, inklusive men ej begränsat till priser, specifikationer, innehållsförteckningar och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) reserverar sig även mot eventuella felskrivningar och tryckfel i produktspecifikationer eller prisuppgifter samt produktbilder. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller på grund av att ett försäljningsobjekt utgått, har sarisaristore.se (Internsystem Sverige AB) rätt att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt.

Bilder

Om inget annat anges så tillhör bilderna på www.sarisaristore.se Internsystem Sverige AB. Bilderna fungerar som illustrationer och avvikelser kan förekomma mellan bilden som visas för en vara och utseendet på den levererade varan.

Vänligen notera att all text och alla bilder tillhör Internsystem Sverige AB (sarisaristore.se) och får inte kopieras utan skriftligt tillstånd.

KLARNA VILLKOR

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

  • Få alltid hem varan innan du betalar
  • Betalningstid - alltid minst 14 dagar
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
  • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
  • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
  • Möjlighet till delbetalning

Betalningsvillkor

Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. I enighet med avtalet med e-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Omvandling av faktura till en flexibel delbetalning

När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt ansöka om att göra om din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr.

För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

Genom att använda Klarna Faktura godkänner du vår användning av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor samt varor där hållbarheten försämras t.ex. mat.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.00 – 20.00, fredagar 08.00-18.00 och helger 10.00 – 17.00.

Tillägg i villkoren

2021-05-21: Batterigarantiinformation