Villkor

Sarisaristore.se är en e-handelsbutik som drivs av Inday Michel Albynt AB (Organisationsnummer: 556991-4731). Villkoren inkluderar även fraktvillkor som avhandlas under rubriken ”Frakt”. Avvikelser från dessa villkor är giltiga endast om båda parter har ingått ett särskilt avtal som reglerar sådana.

Alla priser utgår från svenska kronor (SEK) och uppges med moms inräknad om ej annat anges. I fall då andra valutor uppges är de omräknade från SEK till en växlingskurs som sarisaristore.se bestämmer.

 

Tillämplighet

Köpvillkoren gäller där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som står i konflikt med dessa. För privatpersoner gäller konsumentköpslagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB ).

Läs mer på Konsumentverkets hemsida, http://www.konsumentverket.se/

 

Beställning

Beställare ska vara över 18 år. Är beställaren under 18 år måste tillstånd från målsman inhämtas före det att köpet kan genomföras. Beställning som genomförs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Inday Michel Albynt AB med sarisaristore.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) sortiment förekommande produkter och tjänster. Sarisaristore.se kan inte hållas ansvarig för eventuella differenser i lagersaldo, vid underskott i lager ges kunden möjlighet att häva köpet eller ersättas på annat sätt på ett sätt som motsvarar den saknade varans pris. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Inday Michel Albynt AB förbehåller sig rätten att häva köp och låta eventuell transaktion gå i retur utan att ange något skäl för detta.

 

Kortbetalning

Vi använder Payson betalsystem vilket gör att du kan välja att betala med Visa eller MasterCard.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift läggs på för kortbetalning.

Inday Michel Albynt AB(sarisaristore.se) reserverar sig för eventuell prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Sarisaristore.se förbehåller sig rätten att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp. Orsaken ska redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Vänligen notera att Inday Michel Albynt AB (sarisaristore.se) överlåter skulden till Payson AB vid betalningstillfället. Eventuella oklarheter eller oenigheter när det gäller penga-överföring står mellan dig som kund och Payson.

 

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB:s) egendom till det att full betalning erlagts.

 

Ångerrätt

Livsmedel är undantagna ångerrätten.

 

Ansvar för fel

Sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande villkor. Sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, leveransförseningar, merarbete eller annan ekonomisk skada. Sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) ska inte heller lastas för fel som kan härledas till någon annan såsom varans producent eller kund.

 

Garanti

När det gäller garantier följs konsumentköplagen.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB:s) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Frakt

Se fraktvillkor.

Övrigt

Sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) förbehåller sig rätten till ändringar av information och uppgifter, inklusive men ej begränsat till priser, specifikationer, innehållsförteckningar och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) reserverar sig även mot eventuella felskrivningar och tryckfel i produktspecifikationer eller prisuppgifter samt produktbilder. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller på grund av att ett försäljningsobjekt utgått, har sarisaristore.se (Inday Michel Albynt AB) rätt att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt.

Bilder

Om inget annat anges så tillhör bilderna på www.sarisaristore.se Inday Michel Albynt AB. Bilderna fungerar som illustrationer och avvikelser kan förekomma mellan bilden som visas för en vara och utseendet på den levererade varan.

 

Vänligen notera att all text och alla bilder tillhör Inday Michel Albynt AB (sarisaristore.se) och får inte kopieras utan skriftligt tillstånd.