Green Gold Gourmet

Lista produkter av märket Green Gold Gourmet

Vår största tillgång är vårt namn och folket bakom det. Våra produkter består av närmare 100 % frukten av arbete med 37 heltidsanställda högt motiverade arbetare som sätter en ära i att tillverka de nyskapande, unika och högt hållna matprodukter som vi är kända för. Som sådana är alla våra produkter patenterade och registrerade genom Filippinska Intellectual Property Office, IPO sedan januari 2005.